Implementatiescan

Implementatiescan

Focus op werk voor en talent van jongeren met een kwetsbare positie

Implementatiescan is vernieuwd!

De Implementatiescan is vernieuwd en ondergebracht op een nieuwe site: participatiescan.com. De Participatiescan is ontwikkeld in opdracht van Lecso, Divosa, VNG, MBO Raad, VO Raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, Ingrado, UWV, S-BB, MEE NL, VOBC en de ministeries van SZW en OCW door ECORYS en NJi. Concept programmering en uitvoering door EMB AV. Op participatiescan.com kunt u een nieuw account aanmaken, zelfstandig of in groepsverband scans maken en online met andere vergelijken.